کف پوش اپوکسی

سال نام کارفرما متراژ محل اجرا عنوان پروژه ردیف
۱۳۸۷ تاسیسات برج میلاد ۲۰۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی ۱
۱۳۸۷ مجتمع تجاری اداری نگین قلهک ۹۰۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی ۲
۱۳۸۸ نیروگاه مسجد سلیمان  (قرارگاه خاتم- موسسه حرا) ۱۸۰۰ مسجد سلیمان تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی ۳
۱۳۸۹ مجتمع تجاری اداری امیراکرم ۴۰۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی ۴
۱۳۸۹ فروشگاه اکسیر ۴۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی ۵
۱۳۸۹ شرکت آسان موتور(هیوندا) ۲۰۰ کرج تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی ۶
۱۳۹۰ نیروگاه سدکارون ۴ (سپاسد) ۳۵۰۰ کارون ۴ تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی ۷
۱۳۹۰ ساختمان اداری ایرانسل ۱۲۰۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی ۸
۱۳۹۱ مجتمع دادستانی ویژه روحانیت ۸۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی ۹
۱۳۹۱ اتاق های سرورساختمان پست مرکزی

 

۲۰۰ تهران تامین مواد و اجرای سیستم اپوکسی     (آنتی الکترواستاتیک) ۱۰
۱۳۹۱ مجتمع تجاری تیراژه ۲ ۱۴۸۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی ۱۱
۱۳۹۲ استادیوم شهید کشوری ۱۲۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش پلی یورتان ورزشی ۱۲
۱۳۹۲ مجتمع تجاری اداری ریحانه قلهک ۱۰۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی ۱۳
۱۳۹۳ مجتمع تجاری اداری مژده ۲۰۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش پلی یورتان ۱۴
۱۳۹۳ مجتمع تجاری اداری مادر ۱۴۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی ۱۵
۱۳۹۳ کارخانجات چینی اصفهان ۱۵۰۰۰ اصفهان تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی ۱۶
۱۳۹۳ ساختمان جاناتان چالز فرشته ۶۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی ۱۷
۱۳۹۳ (بازار پردیس۲)Nike ۲۰۰ کیش تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی ۱۸
۱۳۹۴ مجتمع مسکونی کوهستان ۸۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش پلی یورتان ۱۹
سال نام کارفرما متراژ محل اجرا عنوان پروژه ردیف
۱۳۹۴ مجتمع تجاری سون سنتر ۵۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش پلی یورتان ۲۰
۱۳۹۴ کارخانه کاستل نوش(کاله) ۱۲۰۰۰ شهریار تامین مواد و اجرای کف پوش پلی یورتان ۲۱
۱۳۹۵ یاس فرشته ۷۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش پلی یورتان ۲۲
۱۳۹۵ مجتمع تجاری روشا دپارتمان استور ۷۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش پلی یورتان ۲۳
۱۳۹۵ پل خروجی لواسان ۱۲۰۰ لواسان تامین مواد و اجرای کف پوش پلی یورتان ۲۴
۱۳۹۵ مجتمع اداری وینا ۸۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی ۲۵
۱۳۹۵ کارخانجات ویتانا ۲۴۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی ۲۶
۱۳۹۵ شهرک صنعتی گلگون ۴۰۰ شهریار اجرای بتن ریزی بادستگاه های ماله  پروانه ای و تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی ۲۷
۱۳۹۵ کیمیا دارو ۱۲۰۰ دماوند تامین مواد و اجرای کف پوش پلی یورتان ۲۸
۱۳۹۵ تعمیر گاه و نمایندگی سایپا ۱۰۰۰ مشهد تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی ۲۹
۱۳۹۵ داروسارزی اوه سینا ۵۰۰ ساوه اجرای عملیات پرایمر اپوکسی ۳۰
۱۳۹۵ تجاری اداری قصر بلور ۴۰۰۰ تهران تامین مواد و اجرای عملیات کف پوش اپوکسی به انضمام خط کشی ۳۱
۱۳۹۶ تجاری اداری اسیرن

 

۶۰۰۰ تهران انجام عملیات کف سازی بامتریال اپوکسی ۳۲
۱۳۹۶ پلاتینیوم

 

۱۳۵۰۰ تهران اجرای بتن ریزی همزمان با سقف به انضمام تهیه مواد  و اجرای روکش پلی یورتان ۳۳
۱۳۹۶ آسا(سعادت آباد)

 

۱۰۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش پلی یورتان ۳۴
۱۳۹۶ آسا(علامه)

 

۱۱۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش پلی یورتان ۳۵
۱۳۹۶ تجاری اداری نوبنیاد

 

۴۰۰۰ تهران تامین مواد واجرای کف پوش پلی یورتان ۳۶
۱۳۹۶ تجاری ادراری ملاصدرا

 

۵۰۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش پلی یورتان ۳۷
۱۳۹۶ تجاری اداری پرشین اسفندیار ۳۰۰۰ تهران تامین مواد و اجرای عملیات خط کشی      با مواد اپوکسی ۳۸
۱۳۹۶ سالن ورزشی مسجد امام حسن مجتبی(ع) ۷۵۰

 

تهران تامین مواد واجرای کف پوش پلی یورتان ۳۹
۱۳۹۶ مجموعه اداری شاپرک ۷۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی با روکش پلی یورتان ۴۰
سال نام کارفرما متراژ محل اجرا عنوان پروژه ردیف
۱۳۹۷ تجاری اداری شیرین الهیه ۷۰۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی ۴۱
۱۳۹۷ کامیاب فرشته ۵۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی ۴۱
۱۳۹۷ لابراتور دکتر عبیدی ۵۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی ۴۳
۱۳۹۸ انبار دکتر عبیدی ۴۰۰۰ تهران اجرای بتنماله پروانه ای به انضمام عملیات اپوکسی ۴۴
۱۳۹۸ تجاری اتوپیا ۵۰۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی ۴۵
۱۳۹۸ هدیش مال ۲۰۰۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی ۴۶
۱۳۹۸ کارخانه غلات زر

(بیکری۱)

۶۶۰۰۰ هشتگرد تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی ۴۷
۱۳۹۸ مسکونی گلچین ۱۴۰۰ تهران تامین مواد و اجرای لاک  اپوکسی ۴۸
۱۳۹۸ کارخانه تکرنگ ۷۰۰ کرج تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی ۴۹
۱۳۹۸ میکامال ۱۰۰۰ کیش تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی ۵۰
۱۳۹۸ پارکینگ شهروند ۱۵۰۰ کرج تامین مواد و اجرای لاک  اپوکسی ۵۱
۱۳۹۸ لابراتور فرمانیه ۳۰۰ تهران تامین مواد و اجرای اپوکسی دکوراتیو ۵۲
۱۳۹۹ کارخانه لوازم خانگی بیم ۳۰۰۰ اشتهارد تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی ۵۳
۱۳۹۹ کارخانه غلات زر

(بیکری ۲)

۳۲۰۰۰ هشتگرد تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی ۵۴
۱۳۹۹ سرد خانه تهران شباهنگ ۵۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی ۵۵
۱۳۹۹ کامران فرشته ۳۰۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی ۵۶
۱۳۹۹ تجاری اداری مجد ۲۸۰۰۰ مشهد تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی ۵۷
۱۳۹۹ پارکینگ طبقات یآزادی

(پارک ملت)

۳۰۰۰۰ مشهد تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی             و خط کشی ۵۸
۱۴۰۰ پرستار ۸۰۰۰ مشهد تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی ۵۹
۱۴۰۰ آزمایشگاه فردا ۷۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی ۶۰
۱۴۰۰ فرشته ۲۴

 

۱۰۰۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی ۶۱
۱۴۰۰ پرشین پارک(زمین تنیس)

 

۴۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی ۶۲
۱۴۰۰ هشت آباد ۱۲۰۰۰ مشهد تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی ۶۳
۱۴۰۱ شیرکوه ۳۰۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی ۶۴
سال نام کارفرما متراژ محل اجرا عنوان پروژه ردیف
۱۴۰۱ حافظ یوسف آباد ۲۵۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی

 

۶۵
۱۴۰۰ تراس پارک گلنار

 

۱۶۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی ۶۶
۱۴۰۰ تمپورال

 

۱۲۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی ۶۷
۱۴۰۱ زعفرانیه بهزادی

 

۱۴۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی ۶۸
۱۴۰۱ سهروردی

 

۱۰۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی ۶۹
۱۴۰۱ میگون

 

۲۵۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی ۷۰
۱۴۰۱ داروسازی اسوه ۱۰۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی

 

۷۱
۱۴۰۱ یاسر۵

یادگارامام

۲۰۰۰ کرج تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی

 

۷۲
۱۴۰۱ دروس ۵۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی

 

۷۳
۱۴۰۱ هتل ولیعصر ۱۰۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی

 

۷۴
۱۴۰۱ ایوان فرمانیه ۱۳۰۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی

 

۷۵
۱۴۰۱ گلستانه ۲۰۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی

 

۷۶
۱۴۰۱ اسفندیار جردن ۳۰۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی

 

۷۷
۱۴۰۱ پالازو نیاوران ۳۰۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی

 

۷۸
۱۴۰۱ آقای مهندس قدیمی ۸۰۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش اپوکسی

 

۷۹