نما سازی

سال نام کارفرما متراژ محل اجرا عنوان پروژه ردیف
۱۳۸۷ برج میلاد ۲۰۰۰ تهران تامین مواد و اجرای پوشش دیواری ماکروتاپ ۱
۱۳۸۸ هتل پارسیان اوین ۱۰۰۰ تهران تامین مواد و اجرای نماسازی

Sto photosan

۲
۱۳۸۸ پل میرداماد ۹۰۰۰ تهران Ideal wallتامین مواد و اجرای نماسازی ۳
۱۳۸۹ برج میلاد ۶۰۰۰ تهران Sasso mixتامین مواد و اجرای کف پوش ۴
۱۳۸۹ بانک آینده ۴۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش بتن استمپی(مهری) ۵
۱۳۸۹ هتل صفائیه ۶۰۰ یزد تامین مواد و اجرای نماسازی

Sto photosan

۶
۱۳۸۹ هتل بین المللی کرمانشاه ۸۰۰ کرمانشاه تامین مواد و اجرای نماسازی

Sto photosan

۷
۱۳۹۰ رستوران آتشکده ۳۰۰ اصفهان تامین مواد و اجرای کف پوش بتن استمپی(مهری) ۸
۱۳۹۰ رستوران کوهپایه ۵۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش بتن استمپی(مهری) ۹
۱۳۹۱ پروژه هایپرسان ۵۰۰۰ تهران Sasso mix تامین مواد واجرای کف پوش ۱۰
۱۳۹۱ پارک نیاوران ۶۰۰۰ تهران تامین مواد و اجرای کف پوش بتن استمپی(مهری) ۱۱
۱۳۹۲ بوستان ایران زمین ۱۵۰۰ تهران تامین مصالح و اجرای کف پوش بتن استمپی(مهری) ۱۲
۱۳۹۰ پل فجر ۱۷۰۰ تهران تامین مواد و اجرای نماسازی ۱۳
۱۳۹۰ مهمانسرای اوقاف ۶۰۰ تهران Ideal wallتامین مواد و اجرای نماسازی ۱۴
۱۳۹۱ صنایع شیمیایی ادیب ۸۰۰ شهریار Ideal wallتامین مواد و اجرای نماسازی ۱۵
۱۳۹۱ مجموعه توریستی پارک عشاق ۱۰۰۰ چمخاله Ideal wallتامین مواد و اجرای نما سازی ۱۶
۱۳۹۴ مجموعه فست فود های شیلا ۱۵۰ تهران تامین مواد و اجرای پوشش کفسازی ماکروتاپ ۱۷
۱۳۹۵ فروشگاه بافکو فرشته ۳۰۰ تهران تامین مواد و اجرای پوشش کفسازی ماکروتاپ ۱۸
۱۳۹۵ قصر بلور ۲۰۰۰۰ تهران اجرای عملیات رنگ امیزی سقف ۱۹
۱۳۹۶ ملاصدرا ۷۰۰۰ تهران تهیه مواد و اجرای پوشش دیوار و سقف ۲۰
۱۳۹۶ پلاتینیوم ۲۰۰۰۰ تهران تهیه مواد و اجرای عملیات رنگ آمیزی دیوار و سقف ۲۱
۱۳۹۶ تجاری اداری اسیرن ۸۰۰۰ تهران تهیه مواد و اجرای عملیات رنگ آمیزی سقف و دیواره ها ۲۲
سال نام کارفرما متراژ محل اجرا عنوان پروژه ردیف
۱۳۹۶ سرسبز ۴۶۰۰ تهران تهیه مواد و اجرای عملیات رنگ آمیزی سقف و دیواره ها ۲۳
۱۳۹۶ پرشین اسفندیار ۳۰۰۰ تهران اجرای عملیات رنگ امیزی دیوار ۲۴
۱۳۹۶ تجاری اداری نوبنیاد ۴۰۰۰ تهران تهیه موادواجرای عملیات رنگ آمیزی سقف ۲۵
۱۳۹۸ شیرین الهیه ۷۵۰۰ تهران تهیه موادواجرای عملیات رنگ آمیزی سقف ۲۶
۱۳۹۹ رویال آدرس رزیدنت ۴۰۰۰ تهران تهیه موادواجرای عملیات رنگ آمیزی سقف ۲۷
۱۳۹۹ نیاوران سنتر ۲۸۰۰۰ تهران تهیه مواد و اجرای عملیات رنگ آمیزی سقف و دیواره ها ۲۸
۱۴۰۰ هایپراستارباکری ۳۵۰۰۰ تهران تهیه مواد و اجرای عملیات رنگ آمیزی سقف و دیواره ها ۲۹
۱۴۰۰ تمپورال ۱۰۰۰ تهران تهیه مواد و اجرای عملیات رنگ آمیزی سقف و دیواره ها ۳۰
۱۴۰۰ یاسر۵ ۳۰۰۰ کرج تهیه مواد و اجرای عملیات رنگ آمیزی سقف و دیواره ها ۳۱
۱۴۰۰ آقای مهندس پرسادمهر ۵۵۰۰ میگون تهیه مواد و اجرای عملیات رنگ آمیزی سقف و دیواره ها ۳۲
۱۴۰۰ سهروردی عربعلی ۴۰۰۰ تهران تهیه مواد و اجرای عملیات رنگ آمیزی سقف و دیواره ها ۳۳
۱۴۰۱ منظریه-مهندس جوزی ۷۰۰۰ تهران تهیه مواد و اجرای عملیات رنگ آمیزی سقف و دیواره ها ۳۴
۱۴۰۱ آپادانا ۳۰۰۰ تهران تهیه مواد و اجرای عملیات رنگ آمیزی سقف و دیواره ها ۳۵
۱۴۰۱ راز فرشته ۵۰۰۰ تهران تهیه مواد و اجرای عملیات رنگ آمیزی سقف و دیواره ها ۳۶
۱۴۰۱ یوتا ۸۰۰۰ دماوند تهیه مواد و اجرای عملیات رنگ آمیزی سقف و دیواره ها ۳۷
۱۴۰۱ باشگاه انقلاب ۴۰۰۰ تهران تهیه مواد و اجرای عملیات رنگ آمیزی سقف و دیواره ها و نما ۳۸
۱۴۰۱ سلنا اقدسیه ۳۰۰۰ تهران تهیه مواد و اجرای عملیات رنگ آمیزی سقف و دیواره ها ۳۹
۱۴۰۱ گلستانه ۳۰۰۰ تهران تهیه مواد و اجرای عملیات رنگ آمیزی سقف و دیواره ها ۴۰